Drwęca bez zatorów

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej z/s w Toruniu dokonał przeglądu Drwęcy. Zlikwidowano zatory na rzece . Wg raportu Drwęca jest drożna, można rozpoczynać spływy.
15 maja na zlecenie RZGW wykonany został przegląd Drwęcy i oczyszczenie rzeki z zatorów uniemożliwiających przepływanie .
Pracownicy Nadzoru Wodnego w Ostródzie przeprowadzili spływ rzeką Drwęcą od Brodnicy do Golubia-Dobrzynia. Usunięto zatory z drzew , przy okazji, w miarę możliwości, sprzątano zaśmiecone brzegi rzeki.
- W trakcie spływu rzeką Drwęcą zlokalizowano zatory uniemożliwiające swobodne przepłynięcie w następujących miejscach:
- wiatrołom w nurcie rzeki na wysokości zakładu produkcyjnego „POLMO”,
- wiatrołom w nurcie rzeki na wysokości przystani kajakowej,
- zator na wysokości jednostki wojskowej.
Wszystkie miejsca zostały udrożnione, natomiast na dalszym odcinku do miasto Golub-Dobrzyń - przystań kajakowa (Camping) nie stwierdzono przeszkód w korycie rzeki.
Utrzymujący się wysoki stan rzeki Drwęcy znacznie utrudniał lokalizacje zatorów. Istnieje prawdopodobieństwo, iż po spadku stanu wody liczba zatorów uniemożliwiających lub utrudniających płynięcie wzrośnie, co będzie się wiązało z kolejnym spływem. Niestety w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie podać dokładnej daty- informuje Justyna Litmanowska
starszy referent d/s utrzymania wód i gospodarki rybackiej
ZZWK z/s w Toruniu.