Wydarzenia

Na sesji Rady Powiatu przyjęto m.in. uchwałę , dotyczącą sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie brodnickim.
21 marca na sesji Rady Powiatu m.in. przyjęto uchwałę o nadaniu Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy, określono zadania i wysokość środków PFRON na rok 2017.

12 kwietnia o godzinie 17.00 na Wzgórzu Zamkowym Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej odbędzie się Misterium Męki Pańskiej.

Na Misterium zapraszają: Powiat Brodnicki, Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, Parafia p.w. Chrystusa Króla w Jabłonowie oraz Miasto i Gmina Jabłonowo.

Miło nam poinformować, że brodnicki szpital otrzymał tytuł Najpiękniejszy Budynek 2016!.
O tym wyróżnieniu zdecydowała kapituła konkursu IX edycji Konkursu Najpiękniejszy Budynek 2016 na posiedzeniu 14 marca 2017 r. IX edycji Konkursu Najpiękniejszy Budynek 2016.

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zdobył tytuł Najpiękniejszy Szpital 2016.

W piątek 17 marca br. odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Polskim Związkiem Bokserskim, a Burmistrzem Brodnicy. Umowa dotyczyła organizacji w naszym mieście Światowych Konfrontacji Boksu Olimpijskiego.

15 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy odbyła się debata pn. „Współpraca Samorządów Uczniowskich i Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy w zakresie animacji brodnickiej młodzieży”.
W debacie uczestniczyli radni Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej oraz przedstawiciele samorządów uczniowskich brodnickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami.

23.03.2017 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim Burmistrz Brodnicy wręczy stypendia oraz złoży gratulacje najlepszym uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce w ubiegłym semestrze roku szkolnego 2016/2017. Stypendia w wysokości 150 zł miesięcznie otrzymają uczniowie gimnazjum, a w wysokości 250 zł miesięcznie licealiści.

średnia ocen Nazwisko i imię

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza na bezpłatne szkolenia na temat zasad i kryteriów wyboru operacji w ramach LSR oraz rozliczania operacji. Szkolenia odbędą się w dniach 27-29 marca 2017 r. w CES Bonum ul. Gajdy 3 w Brodnicy. Zgłoszenia udziału przyjmowane są pod nr tel.

23 marca o godz. 17.30 brodnicka biblioteka zaprasza na spotkanie z cyklu "Klasycy literatury - Ryszard Kapuściński. Poeta. Podróżnik. Reporter". Wykład o życiu i twórczości Ryszarda Kapuścińskiego poprowadzi dr Wioletta Bogucka. Spotkanie zorganizowane w 10. rocznicę śmierci pisarza przypadająca w tym roku.

Rozstrzygnięto konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu serdecznie zaprasza Mamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym przedstawione zostaną dostępne dla Mam formy wsparcia ze środków unijnych.

Strony