Wydarzenia

Urząd Miejski w Brodnicy przystąpił do konkursu pod nazwą "Podwórko NIVEA", w którym można wygrać Rodzinne Miejsca Zabaw. Tam rodzice i dzieci będą mogli wspólnie spędzać czas w aktywny sposób. W Brodnicy wskazany został teren na ul. Sikorskiego 62.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza 5 lipca 2017 r. na warsztaty dla kobiet pn. Jak w 8 krokach wypracować poczucie własnej wartości?.
Warsztaty odbędą się w Domu Harcerza (ul. Nad Drwęcą 30) w godz. 17.00-19.00.

14 czerwca 2017r o godz. 12.00 w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy odbędzie się uroczyste spotkanie par obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z jubilatami spotkają się przedstawiciele władz miasta i gminy Brodnica, którzy złożą gratulacje oraz wręczą Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Tym razem swój wspólny jubileusz świętować będą:

z terenu miasta Brodnicy:

19 czerwca 2017 r. o godz. 14.30 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy odbędzie się VI sesja Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie kworum.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór osoby odpowiedzialnej za sporządzenie protokołu z Sesji.

Młodzieżowa Rada Konsultacyjna Miasta Brodnicy przygotowała ankietę dotyczącą działalności Rady oraz oczekiwań i potrzeb brodnickiej młodzieży dotyczących życia kulturalnego i aktywności społecznej. Głównym celem ankiety jest poznanie oczekiwań rówieśników wobec Młodzieżowej Rady jak i poznanie opinii mieszkańców Brodnicy na temat wydarzeń społeczno-kulturalnych organizowanych w mieście.

W związku z udziałem Urzędu Miejskiego w Brodnicy w ćwiczeniu RENEGADE – SAREX 17/I organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniach 6-8 czerwca 2017 r. nadany zostanie sygnał alarmowy (syreny) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Gra terenowa miejska "Na kołach" polega na zwiedzaniu miasta i rajdzie pojazdów (ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów zabytkowych). Celem gry jest wspólne spędzenie czasu miłośników motoryzacji i promocja miasta Brodnicy oraz Pojezierza Brodnickiego.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Brodnicka Uczta Teatralna – BUT 2017. Przegląd amatorskich grup teatralnych z całej Polski potrwa trzy dni, a zainauguruje go 9 czerwca, o godz. 18:00, Dorota Stalińska. Artystkę zobaczymy w monodramie, na podstawie opowiadania Aleksego Nikołajewicza Tołstoja „Żmija”. Wstęp wolny, za okazaniem wejściówki (do odbioru w BDK).

13 czerwca 2017 r. w godzinach od 12.00 do 14.30 w Starostwie Powiatowym w Brodnicy (ul. Kamionka 18, sala nr 102) dyżurować będą specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu. Bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich prowadzone są w formie Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.

Strony